ఆశ కార్యకర్తల ఉద్యోగాలు || 10th పాస్ అయితే చాలు || Salary: 10,000 Per Month - మీ సొంత ఊరిలో ఉద్యోగం

    Recruitment for the AASHA Workers in the state of ANDHRA PRADESH

Total Posts : 24 Posts

VIZIANAGARAM DISTRICT, AP

Department : Health department

Name of the Posts:

AASHA WORKERS

Salary:

10,000/- Per month

Educational Qualification:

10th Class pass అయితే చాలు 

Age limit:

25 years - 45 years

Only for FEMALE Candidates

Selection Process:

Merit

Important Dates:

Last Date: 17-10-2020

Important Links:

Notification : Click here

Application form & Official website: Click here


*** Latest Government Jobs 2020 ***

>> SSC Grade "C" & Grade "D" Recruitment Notification 2020: Click here

>> Postal Department Recruitment Notification 2020: Click here

>> Cotton Corporation Of India Recruitment 2020 : Click here

>> Bureau Of Indian Standards Recruitment 2020 : Click here

Follow our YouTube channel for more latest government job related updates from all over India.

>> Government Jobs after Intermediate(10+2): Click here 

>> Government Jobs after 10th Class qualification: Click here 

>> SSB Full Interview 5 day process with detailed explanation : Click here


BHARATIYA GOVERNMENT JOBS ADDA YOUTUBE CHANNELComments

Latest Work From Home Jobs

DELHIVERY Recruitment (Training + 100% Job) | 10th Pass | Salary: 2.5-5 Lakhs PA | Latest Job updates 2024

Amazon VCS Work From Home Jobs | AP & Telangana | 3.8 LPA & other benefits | Latest Jobs 2024

Telugu Part time jobs 2024 | Review Ads & Earn 240/- Per hr | Freelancing Jobs Work From Home | Job updates 2024

Amazon Work From Home Jobs | Operations Associate | 4.8 Lakhs PA | IT Jobs 2024

SWIGGY Work From Home Jobs | Good Salary & Incentive | Latest Work from home jobs 2024

Amazon Work From Home Jobs || L2 Associates | 4 Lakhs PA + Other benefits | Latest IT Jobs 2024

Cognizant Recruitment for Process Executive Data | Salary: 4.5 LPA | Latest IT Jobs 2024